badania gruntu

Jakie badania powinno się wykonać przed zagospodarowaniem gruntów?

Posiadanie ziemi nie jest jednoznaczne z możliwością przeprowadzania na niej każdej inwestycji. Jeżeli planowana jest budowa (podobnie jest w przypadku wyburzenia) domu, drogi, linii kolejowych czy chociażby na danym terenie ma rozpocząć się działalność przemysłu wydobywczego, konieczna jest ekspertyza gruntu.

badania gruntu

Badanie gruntu

Na rynku istnieje wiele firm, dzięki których usługom wspomniana powyżej czynność może być przeprowadzona. Wykonują one ekspertyzy, dokładnie badając grunt oraz – jeżeli występują – złoża. Dodatkowo sporządzają raporty i projekty zagospodarowania ziem oraz surowców mineralnych. Należy korzystać z ofert firm, które przeprowadzą badania złożowe, geotechniczne oraz geologiczne.

Badania złożowe

Badania złożowe polegają na sprawdzeniu i rozpoznaniu złóż surowców mineralnych. Jest to proces dokładnie udokumentowany, a każda ekspertyza musi być spisana zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki temu, że firmy tworzą taką dokumentację, właściciele gruntu mogą legalnie korzystać z surowców mineralnych występujących na danym terenie.

Badania geotechniczne

Badania geotechniczne z kolei pozwalają na określenie, czy grunt jest odpowiedni pod budowę domu lub innych inwestycji, takich jak przykładowo drogi i linie kolejowe. Przedsiębiorstwo również przygotowuje stosowną dokumentację oraz projekt geotechniczny. Badania mają 3 etapy, ponieważ grunty sprawdza się zarówno przed, jak i w trakcie i po zakończeniu budowy.

Badania geologiczne

Badania geologiczne również określają stan gruntów przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dodatkowo obejmują warunki wodne. Podobnie jak w przypadku omówionych powyżej procedur, wykonywana jest dokumentacja i projekt. Badania pozwalają określić kategorię gruntu. Dzięki nim można wybrać rodzaj stawianych fundamentów.

Geologia inżynierska

Wykonywanie tego typu badań przed przeprowadzeniem inwestycji jest wręcz konieczne. Posiadając dokumentację i odpowiednie projekty, z pewnością nic nas nie zaskoczy, a budowy zakończą się pomyślnie.

Udostępnij