ogrzewanie centralne

Centralne ogrzewanie w domach i mieszkaniach

Centralne ogrzewanie to najbardziej popularny i najczęściej stosowany sposób ogrzewania domów, mieszkań i budynków czy pomieszczeń użytkowych. Instalacja centralnego ogrzewania to instalacja grzejnikowa lub instalacja łącząca ogrzewanie podłogowe z ogrzewaniem za pośrednictwem grzejników.

ogrzewanie centralne

Kocioł grzewczy

Podstawowym elementem wyposażenia instalacji centralnego ogrzewania jest kocioł grzewczy. Kotły grzewcze mogą być przystosowane do spalania paliw olejowych, gazowych lub paliw stałych (węgla, drewna, biomasy).

Instalacja

Praca instalacji centralnego ogrzewania polega na obiegu czynnika grzewczego. Czynnikiem tym jest najczęściej woda. Woda ogrzana w wyniku spalania w kotle paliw rozprowadzana jest do grzejników. Grzejnik emituje ciepło do otoczenia, woda ulega więc odpowiedniemu schłodzeniu, następnie znowu wraca do kotła, gdzie następuje ponowne jej podgrzanie. Instalacje (i kotły) mogą być wysoko lub niskotemperaturowe, uzależnione to jest od rodzaju spalanego paliwa i rodzaju instalacji (materiałów zastosowanych do jej wykonania). Instalacje niskotemperaturowe to te, w których temperatura wody zasilającej, ogrzewającej grzejnik nie przekracza 60°C, w instalacjach wysokotemperaturowych temperatura czynnika grzewczego może osiągać nawet 95°C.

Obieg wody

Obieg wody w instalacji odbywa się sposobem naturalnym – tzw. instalacje grawitacyjne – zjawisko to wykorzystuje naturalne zmiany gęstości czynnika grzewczego. Woda gorąca ma mniejszą gęstość niż woda zimna w związku z tym ochłodzona woda opada niżej i wraca do kotła, a woda gorąca odpływa z niego górą. W instalacjach, w których z jakichś względów nie można opierać się na grawitacji, stosowane są pompki wymuszające obieg ciepłej i zimnej wody.

Instalacja musi być zabezpieczona

Każda instalacja powinna być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym, do którego trafia nadmiar wody, powstały na przykład w przypadku jej przegrzania. Naczynie wzbiorcze może być naczyniem otwartym (połączonym z atmosferą) lub naczyniem zamkniętym, czyli tzw. przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Grzejniki

Grzejniki można łączyć w instalacji na dwa sposoby: systemem jedno lub dwururowym. W systemie jednorurowym przewód doprowadzający wodę łączy wszystkie grzejniki w instalacji a przewód odprowadzający prowadzony jest z ostatniego w kolejności grzejnika bezpośrednio do źródła zasilania. W systemie dwururowym obydwa przewody połączone są równolegle z każdym grzejnikiem w instalacji.

Udostępnij