przydomowa oczyszczalnia ścieków

Inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków

Każde mieszkanie, dom lub budynki użyteczności publicznej muszą mieć system odprowadzający ścieki. W miastach i w większych miejscowościach, ścieki płyną do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej. Innych rozwiązań należy szukać w przypadku zabudowy rozproszonej – odizolowanych domów rekreacyjnych, małych osiedli poza centrum miasta, leśniczówek, hoteli położonych na uboczu, zabudowy zagrodowej i pensjonatów z dala od cywilizacji. W takich miejscach idealne będą przydomowe oczyszczalnie ścieków.

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Gdzie sprawdzają się przydomowe oczyszczalnie ścieków?

W miejscach położonych w odosobnieniu ścieki można gromadzić w szczelnych zbiornikach lub można oczyszczać ścieki na własną rękę. Każde zbiorniki na deszczówkę lub na szambo mają określoną pojemność, a wywożenie nieczystości jest kłopotliwe. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest o wiele bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem. Taka oczyszczalnia jest przewidziana dla około 50 mieszkańców. Jej użytkowanie generuje o wiele mniejsze koszty niż w przypadku regularnego wywożenia szamba.

Najlepsze zbiorniki

Firmy zajmujące się dostarczaniem takich rozwiązań oferują wiele rodzajów przydomowych oczyszczalni, między innymi przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym, z filtrem gruntowo-roślinnym czy z komorą osadu czynnego. Wybór rodzaju oczyszczalni zależy w głównej mierze od zasobności portfela. Często także od ograniczeń prawnych i rozwiązań technicznych.

Względy formalne

Budując przydomową oczyszczalnie ścieków należy zachować odpowiednią odległość o zabudowań, studni, granic działki i innych. Projekt budowy takiej oczyszczalni musi uwzględniać liczbę osób i charakter danego obiektu. Montaż warto zlecić firmie świadczącej tego typu usługi. Producenci takich rozwiązań zadbali o funkcjonalność i prostotę obsługi takiej oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków od Rototank

Jeśli szukasz firmy oferującej budowę przydomowej oczyszczalni ścieków skorzystaj z oferty rototank.pl. Firma dzięki pasji i zaangażowaniu poszerza swoją ofertę wchodząc naprzeciw coraz szerszemu gronu odbiorców. Rototank oferuje następujące produkty: przydomowe oczyszczalnie ścieków, osadniki gnilne, studnie wodomierzowe, zsypy do gruzu, separator koalescencyjny, pokrywy włazów, studnie do rozdzielaczy, zbiorniki na deszczówkę, studnie rozprężone i wiele innych.

Udostępnij