instalacja sanitarna

Wszystko, co musisz wiedzieć o instalacjach sanitarnych

Instalacja sanitarna to zespół urządzeń wraz z osprzętem do nich, służący zaspokojeniu naszych podstawowych potrzeb bytowych. Instalacje sanitarne w naszych mieszkaniach i domach to przede wszystkim: instalacja wodna (wodociągowa), instalacja kanalizacyjna, instalacja gazowa i grzewcza. Rzadziej spotyka się instalacje klimatyzacyjne, chłodnicze czy wentylacyjne – które jednak są podstawowymi instalacjami w wielu budynkach przemysłowych czy lokalach użytkowych.

instalacja sanitarna

Instalacja sanitarna – woda

To układ przewodów, rur wodociągowych z peryferiami takimi jak urządzenia sanitarne, baterie, krany. Instalacja wodociągowa służy zaopatrywaniu budynków i mieszkań w wodę. W zależności od zastosowanej konstrukcji oraz źródła poboru wody, instalacja może dostarczać wodę ciepłą i zimną albo tylko wodę zimną, która jest ogrzewana już na etapie końcowym, czyli w miejscu, w którym znajduje się punkt poboru wody – w mieszkaniu lub w domu. Instalacja wodociągowa przebiega i wewnątrz i na zewnątrz budynków, stąd przeprowadza się również podział na instalację wodociągową zewnętrzną (sieci wodociągowe) i instalację wodociągową wewnętrzną…

Instalacja sanitarna – kanalizacja

Woda, której używamy w naszych domach, służy najróżniejszym celom, po użyciu należy ją jakoś odprowadzić na zewnątrz, do tego celu służy kanalizacja. To również system rur i urządzeń służących odprowadzaniu zużytej wody, czyli ścieków. Kanalizacja wewnętrzna to przewody poprowadzone w budynku, zewnętrzna to przewody na zewnątrz plus systemy zbiorcze (np. szamba w domach niepodłączonych do sieci wodociągowej lub zbiorcza infrastruktura miejska służąca odprowadzaniu i ewentualnej utylizacji ścieków).

Instalacja sanitarna – gaz

Gaz jest jednym z podstawowych źródeł energii, przy jego użytkowaniu należy zachować jednak wyjątkową ostrożność. Instalacje gazowe należy bardzo regularnie sprawdzać pod kątem bezpieczeństwa, tj. ich sprawności i szczelność. Gaz jest nie tylko źródłem zasilania kuchenek gazowych, ale też podstawowym źródłem energii cieplnej w wielu instalacjach wodociągowych i instalacjach grzewczych.

Instalacje sanitarne – podsumowanie

To króciutkie omówienie jest jedynie zarysem kwestii związanych z instalacjami sanitarnymi. Jedno, o czym powinniśmy pamiętać: instalacje sanitarne to instalacje bytowe i od nich zależy jakość naszego życia. Powinniśmy dbać o ich jak najwyższą jakość już na etapie projektowania. Dobry projekt, a potem wykonanie i regularne kontrole zapewnią sprawne funkcjonowanie instalacji i komfortowe ich użytkowanie.

Udostępnij